Managed WiFi

Sva potrebna oprema i stručna podrška je na raspolaganju kroz mesečni servis