Približavanje akademije i industrije

RAF & NETCAST - DUALNO OBRAZOVANJE

Tema o kojoj se mnogo priča a ne tako mnogo radi.

Drago nam je da Računarski fakultet (RAF) čini male, ali konkretne korake u ovom smeru.. i da je kompaniji kao što je NetCast pružena prilika da prenese smernice i iskustva studentima, kao i da utičemo na nastavni program sa predmetima „Data Centar Infrastruktura“ i „Primenjeni Distribuirani Sistemi“..

Radujemo se narednim susretima …