Internet Network

Usluga omogućava korisniku visoku dostupnost stalnog pristupa i poslovanja preko Interneta iznajmljivanjem kombinacije linkova/sistema prenosa podataka kroz formu primarnog i sekundarnog (backup) linka. Iznajmljivanjem, konfigurisanjem i održavanjem profesionalne renomirane mrežne opreme (ruter, firewall, switch) od strane stručnih inženjera NetCast-a, korisniku je omogućena visoka bezbednost podataka, prioritizacija saobraćaja (Internet, VoIP, VPN, poslovne aplikacije,..) kao i deljenje saobraćaja prema kritičnosti, tako da se mogu istovremeno koristiti oba ili više linkova u okviru NetCast Interenet Managed servisa. Usluga je definisana kao mesečni servis, bez inicijlanih troškova.

Rešite probleme sa Internet mrežom Vaše firme

Usluga Managed Network omogućava iznajmljivanje profesionalne mrežne opreme u skladu sa potrebama i veličinom Vaše kompanije.

Internet Network usluge obezbeđuju:

 • Pouzdanu komunikaciju između svih uređaja u mreži
 • Prenos podataka i pristup internetu različitim sistemima prenosa (xDSL, optički, 3G/4G, kablovski ili wireless vod)
 • Mogućnost izolacije radnih stanica po grupama radi veće bezbednosti
 • Ostvarivanje sigurnih veza između poslovnica ili sa partnerima
  • Pristup uređajima (radne stanice, video kamere…), aplikacijama i podacima sa bilo koje lokacije
  • Daljinski monitoring i upravljanje mrežnim sistemima
  • Redovno ažuriranje “Firmware”-a

Benefiti servisa:

 • Stalan pristup Internetu uz garantovanu visoku dostupnost
 • Korišćenje dva uplinka nezavisnih nadprovajdera (Telekom/Telenor) sa aktivnom DDoS zaštitom
 • Kombinacija sistema prenosa sa automatskim backup-om
 • Kompletna usluga sa održavanjem i iznajmljivanjem linkova i mrežne opreme
 • Korišćenje renomirane mrežne opreme sa garancijom kvaliteta
  • Mogućnost deljenja i prioritizacije saobraćaja (Quality of Service – QoS)
  • Visok nivo bezbednosti podataka
  • Bez inicijalnih troškova po principu mesečnog plaćanja
  • 24/7 tehnička podrška i garantovani parametri servisa (SLA)

Povežite kompaniju na internet najkvalitetnijim servisom

Stalni pristup internetu

Najkvalitetniji mogući link na datoj lokaciji

24/7/365 raspoloživa tehnička podrška organizovana u tri nivoa kako bi vaš problem bio garantovano rešen

DDOS zaštita je uključena u cenu servisa

Izaberite način pristupa prema vašim potrebama

Optički

Bežični (wireless)

xDSL

Kombinacija sa ADSL ili 4G UMTS linkovima

Simetrične brzine pristupa (upload i download jednake brzine).

Smanjite troškove, eliminišite brige

Tehnička podrška i NOC 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji

Podrška je uključena u cenu servisa

Kompletna oprema sa održavanjem je uključena u servis

Potreban broj javnih IPv4 i IPv6 adresa

Iskoristite mogućnosti

Servis odgovara glasovnoj ili video komunikaciji (VoIP i Video Conferencing), video nadzoru, prenosu baza podataka, administriranju, kontroli udaljenih lokacija i mnogim drugim…

Idealno funkcioniše sa naprednim VPN servisom – MPLS.