Managed Network

Usluga “Održavanje računarske infrastrukture” (ORIS) predstavlja uslugu profesionalnog održavanja računarske i mrežne infrastrukture Vaše organizacije. Pod ovim podrazumevamo održavanje računara (PC, laptop), servera kao i prateće periferne opreme (štampači, skeneri i sl.). Pružanje ove usluge se odnosi jednako i na uspostavljanje kvalitetne komunikacije između pomenute opreme koristeći lokalnu mrežu tako sa jedne strane, odnosno prema javnom Internetu sa druge strane, a da pri tome poštujujemo stroge kriterijume u pogledu bezbednosti.

Da računari budu u top formi

Ukoliko prepustite održavanje računarske infrastrukture kompaniji čiji su stručnjaci specijalisti u toj oblasti, bićete u mogućnosti da se posvetite obavljanju svoje osnovne delatnosti i što je nabitnije, smanjite troškove poslovanja.

Kako vam ORIS može pomoći?

 • Svakodnevni monitoring statusa servera i ključnih segmenata mreže;
 • Optimizacija rada radnih stanica;
 • Preventivno održavanje računarske mreže jednom mesečno;
 • Instalacija/reinstalacija operativnih sistema i korisničkih aplikacija po zahtevu;
 • Uklanjanje potencijalno zlonamernog software-a (virusi, trojanci, Adware i sl.);
 • Mogućnost nabavke i implementacije različitih Anti Virus i FireWall softvera po povlašćenim cenama;
 • Setovanje e-maila;
 • Pristup povlašćenom cenovniku hardvera i druge računarske opreme;
 • Monitoring statusa licenciranog softvera i obaveštavanje o isteku pojedinih licenci;
 • Servisiranje hardware-a na zahtev – uređaji se odnose u ovlašćeni servis i vraćaju nakon popravke;
 • Savetovanje u vezi sa unapređenjem rada i funkcionalnosti lokalne mreže;
 • Potencijalno kabliranje i izvlačenje telekomunikacionih veza u lokalnoj računarskoj mreži

Kvalitetno snimanje stanja i dizajniranje rešenja

Naši inženjeri će izvršiti snimanje stanja Vaše lokacije na osnovu čega će predložiti optimalno rešenje koje u potpunosti odgovara Vašim potrebama.

Zakažite pregled stanja..