MPLS VPN Network

Sve geografski udaljene lokacije korisnika u jedinstvenoj lokalnoj mreži je ključni benefit NetCast MPLS Managed Network usluge. MPLS VPN (L3VPN, L2VPN,..) servisi su napredna verzija klasičnih VPN servisa i predstavljaju revoluciju u povezivanju lokacija korisnika i administraciji mreže. Na ovaj način korisnik dobija maksimalni nivo sigurnosti, kompletno izmeštanje lokalnog saobraćaja sa Interneta, jednostavno održavanje celog mrežnog sistema bez bespotrebne rekonfiguracije VPN tunela i korišćenje privatnih umesto javnih IP adresa te samim tim i smanjenje troškova. Poseban benefit usluge je kompletna prioritizacija lokalnog saobraćaja sa mogućnostima deljenja linka za pristup Internetu i internim aplikacijama.

Iskoristite prednosti MPLS sistema, budite ispred konkurencije!

Uvođenjem MPLS servisa, povećava se efikasnost upravljanja aplikacijama i brzine prenosa podataka između različitih lokacija.

Prednosti MPLS usluge:

 • Najviši stepen zaštite podataka bez dodatne opreme
 • Bez agregacije – maksimalno iskorišćenje brzine linka
 • Mogućnost potpunog izmeštanja saobraćaja sa Ineterneta
 • Korišćenje privatnih IP adresa i dinamičko rutiranje
 • Potpuna fleksibilnost linka bez obzira na tip aplikacije
 • Automatsko prijavljivanje novih lokacija
 • Automatska promena parametara mrežne opreme na svim lokacijama – lako održavanje
 • Kompatibilnost sa drugim sistemima prenosa
 • Mogućnost deljenja linka na Data/MPLS i Internet saobraćaj
 • Najniža cena za najviši stepen kvaliteta i sigurnost

Benefiti servisa:

 • Napredni VPN sistem sa višim nivoom automatizacije administriranja
 • Geografski udaljene lokacije u jednistvenoj lokalnoj mreži
 • Korišćenje renomirane mrežne opreme sa garancijom kvaliteta
 • Maksimalni nivo bezbednosti prenetih podataka – izmeštanje saobraćaja sa Interneta
  • Najbolji odziv signala u okviru izabranih sistema prenosa
  • Korišćenje privatnih IP adresa i dinamičko rutiranje u okviru lokalne mreže
  • Mogućnost kombinacije sistema prenosa sa automatskim backup-om
  • Kompletna usluga sa održavanjem i iznajmljivanjem linkova i mrežne opreme
  • Automatsko prijavljivanje novih lokacija bez dodatne administracije
  • Mogućnost deljenja i prioritizacije lokalnog saobraćaja (Quality of Service – QoS)
  • Bez inicijalnih troškova po principu mesečnog plaćanja
  • 24/7 tehnička podrška i garantovani parametri servisa (SLA)

Povežite sve poslovne jedinice kompanije u kvalitetni i sigurni sistem

Jednostavno povezivanje više lokacija vaše kompanije u jedan mrežni sistem – lokalnu mrežu (LAN).

Nije važno koji tip mrežne opreme koristite, niti koliko su poslovnice udaljene

Najnoviji sistem za prenos podataka, MPLS (Multi Protocol Label Switching) je najsavremeniji i najnapredniji vid VPN protokola

Odaberite brzinu uz maksimalnu sigurnost

Protok informacija odvija se na našoj infrastrukturi i potpuno je izmešten sa Interneta.

Brzina i protok informacija ostaje nepromenjena, nema zagušenja u saobraćaju, i ne postoji rizik od neovlašćenog upada u sistem.

Smanjite troškove, eliminišite brige

Smanjeni troškovi nabavke opreme namenjene VPN sistemima

Nema značajnih promena na infrastrukturi prilikom instalacije i implementacije.

Konfiguraciju opreme vrši provajder

Idealno rešenje za kompanije sa više lokacija poslovanja

MPLS servisi su idealni za veliki broj poslovnih korisnika

Povezivanje više lokacija u jedan mrežni sistem bez obzira na delatnost, infrastrukturnu razvijenost, broj poslovnih jedinica i njihovu geografsku udaljenost.