Security Network

Dodatna sigurnosna zaštita kroz unapređenje postojeće Internet Managed Network usluge, podrazumeva najam i održavanje profesionalne Security opreme (Firewall apliance, Perimeter defence aplience, AntiVirus Apliance i dr.) kao poseban benefit saradnje NetCasta sa renomiranim Security vendorima (StormShield, Fortinet, CheckPoint, Panda, F-Secure, Sophos). Usluga pruža korisniku mogućnost da obezbedi pristup Internetu, lokalnu mrežu i celokupan protok informacija po najvišim sigurnosnim parametrima, a da se oslobodi kapitalnih investicija u Security mrežnu opremu i brige oko održavanja i podrške.

Sigurnost na prvom mestu

Rešenja dizajniramo u skladu sa Vašim potrebama i zahtevima. Preuzimamo kompletnu brigu o opremi i pružamo stručnu podršku.

Prednosti Security Network usluge:

Korisnik ostvaruje potpuno bezbedne veze između poslovnica ili sa partnerima uključujući i pristup internetu, a svojim zaposlenima omogućava i rad van kancelarije kroz siguran pristup računarima, aplikacijama i podacima koji se nalaze u samoj kompaniji, a da se pri tome sve vreme komunikacija odvija kroz najsavremenije sisteme zaštite i monitoringa.

Benefiti servisa:

 • Kompletna zaštita prenosa podataka i pristup internetu različitim sistemima prenosa
 • Sigurna i pouzdana komunikacija između svih uređaja u mreži
 • Firewall i druge network security uređaje za zaštitu saobraćaja u lokalnoj mreži i van nje
 • Preinstalirane AntiVirus programe na samim uređajima na obodu lokalne mreže
  • Najnovije security firewall i AV zakrpe i konstantno automatsko osvežavanje baza
  • Mogućnost izolacije radnih stanica po grupama radi veće bezbednosti
  • Mogućnost filtriranja i monitoringa internet saobraćaja u realnom vremenu
  • Mogućnost filtriranja i monitoringa saobraćaja u lokalnoj mreži u realnom vremenu
  • URL Filtering i QOS
  • Pristup ICT uređajima, aplikacijama i podacima sa bilo koje lokacije
  • Daljinski monitoring i upravljanje mrežnim sistemima i Kontrola pristupa na nivou aplikacije
  • Kontrola pristupa na nivou organizacione jedinice
  • Preventivna zaštita (“zero-day defense”)

Sigurni linkovi

Korišćenjem vrhunske sigurnosne opreme i kvalitetnih sistema prenosa, omogućavamo bezbedan kompanijski Internet i Intranet pristup

Zaštićena komunikacija

Bez obzira na poziciju zaposlenog, sva komunikacija u okviru i van kompanije je u okvirima najsavremenijih sigurnosnih sistema

Managed Security

Sva potrebna sigurnosna oprema, linkovi i stručna podrška je na raspolaganju kroz mesečni servis

Monitoring 24/7

Kompletan sistem se stalno monitoriše i nad njime bdi 24/7