VoIP

NetCast je nezavisni provajder usluga fiksne telefonije specijalizovan za B2B rešenja. Kompletna ekspertiza usmerena je ka specifičnim zahtevima korisnika i omogućava veliku fleksibilnost rešenja.

Unified communications

NetCast UC platforma namenjena je poslovnim korisnicima i omogućava povezivanje različitih lokacija, uređaja i platformi (Android IOS,Windows) uz garantovani kvalitet servisa. Bez troškova infrastrukture i implementacije, uz veliki broj funkcionalnosti, posebnost servisa je i jednostavna i centralizovana administracija preko web portala.

Funkcionalnosti

 • Servis telefonije dostupan na bilo kom uređaju – SIP telefon, tablet, mobilni uređaj (Android, IOS)
 • Korišćenje više uređaja pod jednim telefonskim brojem
 • Servis telefonije dostupan na bilo kojoj lokaciji – potpuna nezavisnost od lokacije priključka (pristup sa više lokacija i menjanje lokacija kompanije bez seljenja bilo kakve opreme – potrebna je samo internet veza)
 • Jednostavno i centralizovano upravljanje UC servisa preko web portala (tri nivoa hijerarhijskog upravljanja: servis provajder, administrator kompanije, krajnji korisnik)
 • Dostupne sve klasične funkcionalnosti biznis telefonije (interno kratko numerisanje, pravljenje različitih biznis grupa, govorni automat (IVR), prosleđivanje brojeva, poziv na čekanju, alarm, zabrana identifikacije broja…)
 • Omogućena usluga kontinuiteta poziva (prelazak aktivnog poziva sa jednog uređaja na drugi uređaj bez prekida komunikacije)
 • Kontrola troškova (preko web portala aktiviranje raznih klasa zabrane kako odlaznih, tako i dolaznih brojeva)
 • Automatsko ažuriranje adresara firme unutar business grupe (adresar sadrži ime, prezime, fotografiju, e-mail, preduzeće, odsek, mobilni broj, fiksni broj…)

Benefiti

 • Platforma centralizovana u našem data centru, visoka dostupnost servisa – SLA ugovor
 • Kvalitetan i stručan kadar – tehnička podrška 24/7
 • Bez kapitalnih ulaganja u opremu, jednostavna i brza implementacija servisa. Potpuna skalabilnost i povećanje resursa po prinipu „pay as you grow“
 • Besplatan prenos broja
 • Garantovani kvalitet servisa
 • Besplatni pozivi u okviru vaše biznis grupe
 • Mogućnost zadržavanja postojeće numeracije
 • Saradnja sa kompanijom Yealink – omogućeno automatsko konfigurisanje perifernih uređaja. Jednostavno i brzo proširenje krajnih terminalnih uređaja.

Bez inicijalnih troškova

Kompletna usluga je koncipirana po „plati-kako-rasteš“ modelu sa mesečnim plaćanjem trenutno koriščenih resursa. Mogućnost iznajmljivanja IP telefona.

NetCast tehnička ekspertiza

Stalna podrška korisicima za specifične potrebe i maksimalno iskoriščenje usluge i funkcionalnosti

Centralizovana administracija

Intuitivni web portal kao podrška administraciji sa bilo koje tačke/lokacije

Kontrola troškova

Jedinstven sistem kontrole na više nivoa i uvid u sve troškove