WiFi Network

NetCast Managed WiFi usluga Vam omogućava kvalitetnu, pouzdanu i kompletnu pokrivenost WiFi signalom poslovnog ili bilo kog drugog prostora.

Naši inženjeri dizajniraju WiFi mrežu u skladu sa topologijom prostora i očekivanim brojem korisnika. Koristimo isključivo profesionalnu, u cost-effective ili premium varijanti – Unifi i Meraki.

Omogućite vašim zaposlenima ili gostima kvalitetnu bežičnu (WiFi) mrežu

Usluga NetCast Managed WiFi Services je rešenje za kompletno pokrivanje zatvorenog ili otvorenog prostora WiFi signalom. Tehničko rešenje (model i karakteristike, broj i raspored „Access Point” uređaja) se dizajnira u skladu sa specifičnim potrebama

WiFi usluga vam omogućava:

  • Jednostavnu ugradnju koja omogućava pozicioniranje uređaja na bilo koju tačku objekta
  • Značajno veći domet , kvalitet i stabilnost konekcije u odnosu na standardne WiFi rutere
  • Veliki broj (100+) istovremenih konekcija sa različitih uređaja
  • Mogućnost definisanja više nezavisnih mreža (npr. jedna mreža za goste, a druga za zaposlene)
  • Mogućnost postavljanja pozdravne poruke dobrodošlice pri konekciji
  • Mogućnost automatskog upućivanja gostiju na web sajt ili Facebook profil
  • Visok nivo zaštite pristupa mreži (WPA/WPA2, TKIP/AES)
  • Daljinski monitoring system
  • Centralizovan Cloud kontroler za kontrolu i upravljanje WiFi sistemom
  • Moderan dizajn uređaja

Kvalitetno snimanje stanja i dizajniranje WiFi rešenja

Naši inženjeri će izvršiti snimanje stanja Vaše lokacije na osnovu čega će predložiti optimalno WiFi rešenje koje u potpunosti odgovara Vašim potrebama.

Zakažite snimanje stanja

Kompletna pokrivenost

Kvalitetni uređaji sa različitim modovima rada omogućavaju kompletnu pokrivenost prostora od interesa

Veliki pristupni kapaciteti

Omogućen je pristup velikog broja istovremenih konekcija

Managed WiFi

Sva potrebna oprema i stručna podrška je na raspolaganju kroz mesečni servis

Sigurna komunikacija

Lokalna komunikacija zaštićena kompleksnim sigurnosnim protokolima