Cloud

Cloud computing je tehnologija koja omogućava isporučivanje IT resursa i aplikativnih rešenja na daljinu, putem Interneta. Koncept je nastao kao ideja iznajmljivanja IT resursa (procesorska snaga, memorija, storidž) u vidu usluge koja se plaća mesečno u skladu sa količinom resursa koji se koriste. Iza NetCast Cloud-a stoji tim stručnjaka i savremeni NetCast data centar koga karakterišu redudantno električno napajanje sa baterijama i agregatima, sistem hlađenja i protivpožarne zašite, redudantni Internet linkovi, sigurnosni sistemi kontrole pristupa i video nadzora. Za implementaciju NetCast Cloud-a koristi se isključivo hardver renomiranih proizvođača (Cisco, EMC, NetApp) i proveren open-source softver za orkestraciju infrastrukturom (Apache Cloudstack). Kako bi omogućio jednostavan pristup i upravljanje Cloud resursima NetCast je razvio intuitivnu web upravljačku platformu – NetCast CMP (Cloud Management Platform).

Sve se seli na cloud

Problemi sa hardverom, nepouzdanim programima i aplikacijama, brzinom i snagom računara, nedovoljnim prostorom za podatke sada više ne moraju da postoje. Na raspolaganju je sistem gde se na sigurnom nalaze Vaši podaci, sofveri, aplikacije, web sajtovi i mejlovi koji su Vam dostupni u svakom trenutku, a pritom ne opterećuju Vaše računare.

Korišćenjem NetCast Cloud servisa bićete u mogućnosti da sami prilagođavate njegove karakteristike svojim potrebama i krojite ga po svojoj meri.

Cloud Linux server

NetCast Cloud Linux Server je idealno rešenje za one kojima su potrebni zagarantovani resursi uz opciju da ih u svakom trenutku jednostavno i brzo smanje ili povećaju u zavisnosti od potreba. ROOT pristup virtuelnom serveru sa jedne strane i mogućnost praćenja troškova sa druge, zaokružuju Cloud Linux server kao rešenje i korisniku pružaju potpunu kontrolu i uvid u sve aspekte servisa

Detaljnije

 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • Port 100/100mbit konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Nedeljni Back-up
 • PRAVA Cloud Platforma
 • Jednostavna skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Vellika količina Cloud Hybrid SSD – SAS HDD Storage
 • Mogućnost odabira Linux edicije
 • Kontrola troškova
 • Profesionalna tehnička podrška
 • Try and Buy (15 dana)

Cloud Microsoft server

NetCast Microsoft Cloud servis je pravo rešenje za sve potrebe kompanija za hostovanjem aplikacija i servisa u Windows Server okruženju bez briga oko licenciranja operativnog sistema, nabavke i održavanja skupog hardvera uz sve prednosti koje donosi NetCast Cloud Data Centar i mogućnost korišćenja svih licenci iz SPLA programa na mesečnom nivou.

Detaljnije

 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • Port 100/100mbit konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Nedeljni Back-up
 • PRAVA Cloud Platforma
 • Jednostavna skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Vellika količina Cloud Hybrid SSD – SAS HDD Storage
 • Kontrola troškova
 • Korišćenje svih Microsoft Licenci iz SPLA programa uz plaćanje na mesečnom nivou
 • Konkurentne cene
 • Profesionalna tehnička podrška
 • Try and Buy (15 dana)

Cloud Web server

Profesionalno rešenje za hostovanje Vaše web prezentacije ili aplikacije na modernoj namenskoj Linux platformi. Za razliku od standardnog deljenog web hostinga, korišćenjem NetCast Cloud Web Servera dobijate zagarantovane serverske resurse, uvid nad iskorišćenjem i potpunu redudantnost i skalabilnost uz punu kontrolu na serverskom nivou koju obezbeđuje NetCast Cloud. Web sajtovi koji generišu veliku posetu i koji predstavljaju značajan izvor prihoda svojim vlasnicima ne smeju dozvoliti ni par minuta prekida u radu ili spor odziv. Svako nezadovoljstvo korisnika nekog web sajta može dovesti do dugoročnog finansijskog gubitka za vlasnika sajta, kao i pada imidža i reputacije. Iz ovog razloga smo dizajnirali uslugu NetCast Cloud Web Server koja obezbeđuje brz i nesmetani rad Vaše web prezentacije ili aplikacije.

 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • Port 100/100mbit konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Platformu bez administratitivnih ograničenja čije performanse odgovaraju baš Vašim potrebama
 • Jednostavnu upravljačku konzolu
 • Podršku za popularne web aplikacije (Joomla, WordPress, Magento, PrestaShop,..)
 • Nedeljni Back-up
 • PRAVU Cloud Platformu
 • Jednostavnu skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Veliku količinu Cloud Hybrid SSD – SAS HDD Storage
 • Podrška za hostovanje neograničenog broja Internet domaina (vaša_firma.com…)
 • Kontrola troškova
 • Profesionalnu tehničku podršku
 • Try and Buy (15 dana)

Cloud Mail Server

NetCast Cloud mail server je visoko-performantni namenski (engl. dedicated) mejl server sa naprednim funkcionalnostima za poslovne korisnike. Namenjen je svima kojima je kvalitetna, pouzdana i bezbedna komunikacija deo svakodnevne potrebe. Kreirali smo rešenje zasnovano na modernoj Zimbra platformi koja, osim visokog nivoa bezbednosti, omogućava i povećanje produktivnosti uz alate kao što su kalendar, to-do lista, briefcase i imenik.

 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • Port 100/100mbit konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Siguran način pristupa elektronskoj pošti
 • Antivirus i antispam zaštita
 • Pristup mailovima sa bilo koje lokacije na svetu bilo iz kancelarije ili putem veb-pretraživača ili e-mail klijenata, sve dok vam je dostupna internet konekcija
 • Korišćenje e-maila na mobilnim uređajima (telefon, tablet, Apple uređaji…)
 • Pristup mailovima bilo kada 24/7/365
 • Nedeljni Back-up
 • Istovremeno korišćenje više različitih email klijenata ( Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook 2003 (Service Pack 2), 2007, 2010, 2013, Thunderbird®, Mac® Mail, ili bilo kog drugog POP ili IMAP desktop softvera
 • Intuitivan web korisnički portal
 • Upravljivost veličinom pojedinačnih email sandučića, dodavanje više domena, kreiranje novih email naloga, brisanje, kreiranje distributivnih grupa (sales@, support@…)
 • Kolaboracija – deljeni kalendari sa mogućnošću upravljanja
 • Skalabinost – mogućnost promene serverskih resursa bez prekida u radu
 • Zimbra Mail Server Platforma

Cloudbox

Profesionalno rešenje nastalo u skladu sa sve češćom potrebom naših partnera za brzom i jednostavnom razmenom dokumenata bez obzira gde se korisnici nalaze. Ovo naravno podrazumeva poštovanje najviših bezbednosnih standarda koji determinišu današnje poslovanje. Pored ovoga, važan aspekt koji je uticao na razvoj ovog rešenja predstavlja i činjenica da ovo rešenje pruža efikasan i lak način kolaboracije i deljenja dokumenata među korisnicima.

 • Pristup i sinhronizaciju svih Vaših dokumenata bilo kada, sa bilo kog uređaja i sa bilo koje lokacije.
 • Deljenje fajlova sa kolegama, kao i putem linka sa korisnicima izvan vaše poslovne mreže.
 • Definisanje bitnih fajlova i tagova radi lakše organizacije i saradnje.
 • Dodavanje komentara fajlovima i folderima
 • Korišćenje dodataka (video plejer, text editor, ..)
 • Mogućnost korišćenja aplikacije na srpskom jeziku.
 • Lokalna podrška na srpskom jeziku
 • Jednostavno praćenje i proveru aktivnosti rada.
 • Mogućnost korišćenja antivirus zaštite.
 • Viši nivo bezbednosti prilikom deljenja podataka definisanjem lozinke i vremena isteka.

Cloud Managed Backup

Usluga Cloud Managed Backup je servis za sigurno i pouzdano smeštanje Vaših podataka na NetCast cloud uz kriptovan prenos i čuvanje podataka na različitim lokacijama unutar cloud-a. NetCast Cloud Managed Backup omogućava automatsko i redovno arhiviranje Vaših najbitnijih dokumenata a na Vama je samo da definišete koje dokumente želite da arhivirate, na nama je sve ostalo.

 • Jedinstveno, centralizovano, integrisano i upravljivo rešenje za zaštitu podataka
 • Automatski i redovni backup
 • Potpuni (Full) ili Inkrementalni (Čuvaju se samo razlike) backup
 • Granularnost sistema (oporavak na nivou foldera, fajla, image-a i sl.)
 • Backup po konkretnom korisničkom zahtevu
 • Mogućnost bekapovanja sa različitih izvora (fizički i virtuelni serveri, mrežni storage uređaji, baze podataka, ..)
 • Mogućnost kompresovanja podataka radi dodatne uštede
 • Mogućnost enkriptovanja podataka radi dodatne zaštite
 • Mogućnost testiranja backup kopija
 • Maksimalna fleksibilnost u pogledu količine alociranog prostora
 • Skalabilnost sistema
 • Zanemariv uticaj na rad postojećih aplikacija/sistema
 • Vaši podaci se nalaze u Srbiji, posedujemo naš Sertifikovan Data Centar u Beogradu
 • Redovno izveštavanje o radu servisa

Cloud PBX/VoIP

Cloud PBX VoIP je usluga IP telefonije koja zadržava sve prednosti klasične fiksne telefonije uz mogućnost korišćenja više različitih linija, više odvojenih pristupnih konekcija, mogućnost korišćenja virtuelne telefonske centrale, zatim mogućnost povezivanja svih lokacija, pa i mobilnih brojeva u jedinstvenu mrežu, čime se troškovi komunikacije znatno smanjuju.

Bez hardvera, bez početnih i skrivenih troškova – potpuna skalabilnost i povećanje resursa po principu “pay as you grow”!

 • Potpuna nezavisnost od lokacije priključka – potrebna je samo internet veza.
 • Voip-to-Cloud centrala omogućava pristup sa više lokacija i menjanje lokacija kompanije bez seljenja bilo kakve opreme.
 • Mogućnost dodavanja više operatera tj. provajdera fiksne telefonije bez dodatnih troškova instalacije ili dodatnog hardvera.
 • Bez bojazni za postojanje tehničkih mogućnosti.
 • Kvalitetan i stručan kadar i 24/7 tehnička podrška.
 • Visoka dostupnost – kompletan sistem je u cloud-u.
 • Ukoliko na nekoj od lokacija dodje do nestanka struje ili prekida rada, sama centrala nastavlja da funkcionise i opslužuje sve ostale jer se nalazi u NetCast Cloud-u
 • Korišćenje velikog broja telefonskih servisa (ring grupe, follow up, voip-to-mail, snimanje poziva, .. )
 • Mogucnost dodavanja linija iz regiona i drugih evropskih zemalja – Povezivanje sa lokalnim numeracijama i predstavljanje u inostarnstvu kao da poziv dolazi sa linija , tj. brojeva, koje su zakupljene u tim drzavama.

Cloud VPN Server

NetCast Cloud VPN server koristi visoko dostupnu cloud infrastrukturu kako bi Vam kroz pristup putem interneta omogućio VPN konekciju. Cloud VPN server pruža globalno dostupan VPN pristup omogućavajući firmama da povežu dislocirane poslovnice i zaposlene korišćenjem internet-a ili intranet-a. Na ovaj način, obezbeđen je siguran i zaštićen prenos podataka među poslovnicama ili zaposlenima kompanije, a po potrebi i povezivanje sa strateškim poslovnim partnerima.

 • Jedinstveno, centralizovano i integrisano rešenje za zaštitu Vaše komunikacije
 • Mogućnost globalnog pristupa Vašoj lokalnoj mreži sa bilo koje lokacije
 • Mogućnost dodeljivanja različitih nivoa pristupa vašoj mreži zaposlenima i partnerima
 • Jednostavno uspostavljanje servisa i podešavanje
 • Bez potrebe za skupom komunikacionom opremom i VPN serverima na vašim lokacijama
 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • 100mbit enkriptovana konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Jednostavna skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Profesionalna tehnička podrška

Cloud Proxy Server

NetCast Cloud Proxy server koristi visoko dostupnu cloud infrastrukturu kako bi dodatno obezbedio komunikaciju između Vaših servisa nezavisno da li se oni nalaze u okviru našeg cloud-a ili na drugim lokacijama. Ukoliko vam je potreban pouzdan filter saobraćaja i različitih upita za pristup koji dolaze putem interneta NetCast Cloud Proxy server će biti na visini zadatka.

 • Jedinstveno, centralizovano i integrisano rešenje za kontrolu pristupa i upita ka vašim serverima
 • Pojačava internu sigurnost sistema kroz verifikaciju i kategorizaciju saobraćaja i IP adresa
 • Mogućnost filtriranja saobraćaja po različitim parametrima
 • Ubrzava komunikaciju putem aktivnog usmeravanja i praćenja saobraćaja
 • Mogućnost praćenja tipa i izvora komunikacije unutar sistema i pristupa spolja
 • Jednostavno uspostavljanje servisa i podešavanje
 • Bez potrebe za skupom komunikacionom opremom i hardverskim resursima na vašim lokacijama
 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • 100mbit enkriptovana konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Jednostavna skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Profesionalna tehnička podrška

Cloud-Server-in-VPN

Cloud Server-in-VPN je usluga koja se može profilisati kroz Cloud infrastrukturu, kao postavljanje odabranog Cloud servera korisnika u VPN obezbeđen od strane kompanije NetCast. Takođe, usluga je dosptupna i kroz Server Housing uslugu, postavljanjem hardverskog servera u NetCast DataCentar i VPN okruženje. Smeštanjem Vašeg cloud servera u NetCast VPN ostvarujete sigurnu kriptovanu komunikaciju između Vaših servisa kako onih smeštenih u NetCast cloud tako i onih kod Vas u lokalu čime ukupnu pouzdanost i otpornost celokupnog sitema podižete na viši nivo i sprečavate napade spolja, potencijalno izlaganje vaših kritičnih podataka javnom internetu i nepoželjan saobraćaj.

 • Sigurna veza za komunikaciju među Vašim servisima
 • Mogućnost usmeravanja komunikacije bilo kog servisa na sigurnu VPN vezu
 • Sigurna razmena podataka kriptovanom vezom
 • Jednostavno uspostavljanje servisa i podešavanje
 • Bez potrebe za skupom komunikacionom opremom i hardverskim resursima na vašim lokacijama
 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • 100mbit enkriptovana konekcija uz DDOS zaštitu na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Jednostavna skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Profesionalna tehnička podrška

Cloud-Server-in-MPLS

Usluga Cloud Server-in-MPLS se može profilisati korz Cloud infrastrukturu, kao postavljanje određenog Cloud servera korisnika u MPLS. Takođe, usluga je dostupna i kroz Server Housing uslugu, postavljanjem hardverskog servera u NetCast DataCentar i MPLS okruženje.

Cloud Server-in-MPLS usluga, oslanja se na postojeću mrežnu i serversku infrastrukturu NetCast-a čiji se deo rezerviše i odvaja samo za potrebe određenog korisnika i formira jedinstveni MPLS VPN sistem (L3VPN, L2VPN) čime se povećava sigurnost, dostupnost, odziv i štede resursi korisnika. Usluga je dostupna samo korisnicima koji se već nalaze u MPLS VPN sistemu kod NetCast-a, tj. čije su centralna i/ili ostale lokacije povezane preko NetCast MPLS Managed usluge (povezivanje geografski udaljenih lokacija u jedinstvenu lokalnu mrežu).

Na taj način, klijentu je omogućeno da koristi sve benefite profesionalnog Data Centra uključujući i portove velike brzine pristupa Internetu ili Intranetu, fizičko-tehničku zaštitu i visok nivo dostupnosti garantovanu SLA ugovorima.

Tako postavljen Cloud server može da predstavlja jedinstvenu centralnu ili ulaznu lokacuju u geografski dislociranu lokalnu mrežu korisnika.

 • Sigurna veza za komunikaciju među Vašim servisima
 • Ostvaruje uštedu i bolje iskorišćenje resursa putem kreiranja jedinstvene zatvorene komunikacione mreže
 • Mogućnost povezivanja Vaših Cloud servisa sa geografski udaljenim lokacijama kao da su u jedinstvenoj lokalnoj mreži
 • Povećava odziv svih Cloud servisa smeštenih u MPLS VPN sistem
 • Mogućnost usmeravanja komunikacije bilo kog servisa na sigurnu MPLS VPN vezu
 • 99.98% dostupnost usluge (SLA ugovor)
 • Konekcija sa DDOS zaštitom na nivou provajdera putem dva redudantna linka
 • Mogućnost prioritetizacije saobraćaja ka Vašim Cloud serverima
 • Jednostavna skalabilnost (instant povećanje i smanje resursa u skladu sa vašim potrebama)
 • Profesionalna tehnička podrška