Data Centar

Nije svejedno gde je IT oprema smeštena. Naime, da bi tehnička oprema radila stabilno, pouzdano i da bi imala dug vek trajanja neophodni su kontrolisani i konstantni uslovi (poput energetskog napona, temperature, vlage) samog okruženja. Takođe, sistemi zaštite u slučaju havarija moraju biti spremni (baterije i agregati, protivpožarna zaštita). Na kraju tu si i sistemi bezbednosti same lokacije (kontrola pristupa, video nadzor, fizičko obezbeđenje). NetCast poseduje moderan data centar u Beogradu napravljen po svetskim standardima od strane najiskusnijeg domaćeg integratora – firme EnelPS.

Nije svejedno gde je smeštena vaša oprema

Telehousing predstavlja uslugu smeštanja vaše IT opreme u NetCast Data Centar, uz obezbeđenu stalnu vezu sa Internetom.

Prednosti našeg Data centra:

 • Profesionalni Data centar
 • Flat-rate pristup internetu
 • Omogućen pristup opremi
 • Kontrola pristupa i video nadzor
 • 24/7 fizičko obezbeđenje

Zašto NetCast Data centar

NetCast Telehousing vam omogućava korišćenje najsavremenijih rashladnih sistema, sistema redudantnog napajanja, redudantne uplinkove, video nadzor i 24-7 monitoring od strane naših kvalifikovanih i posvećenih inženjera podrške.

Server Housing

ServerHousing predstavlja uslugu smeštanja servera u NetCast data centar, uz obezbeđenu stalnu vezu sa Internetom. NetCast Data Centar je opremljen najsavremenijim, sistemom redudantnog napajanja sa baterijama i agregatom, sistemom hlađenja i protivpožarne zaštite, redudatnim Internet linkovima, video nadzorom, sistemom kontrole pristupa i 24/7 monitoringom od strane stručnog osoblja.

 • Posebno klimatizovane prostorije za opremu;
 • Priključak na neprekidno napajanje (UPS) sa prenaponskom zaštitom;
 • Agregatsko napajanje električnom energijom;
 • Protivpožarnu zaštitu;
 • Mogućnost linka bez obračuna potrošenog saobraćaja (engl. flat-rate);
 • Statičku, javnu IP adresu (veći adresni opseg po potrebi);
 • Redudantan Internet link;
 • Video nadzor;
 • Kontrolu pristupa;
 • Garantovanu dostupnost 99,98% mesečno (SLA ugovor);
 • Tehničku podršku 24/7.

Server-in-VPN

Server-in-VPN je usluga koja se može profilisati kroz Cloud infrastrukturu, kao postavljanje određenog Cloud servera korisnika u VPN. Takođe, usluga je dosptupna i kroz Server Housing uslugu, postavljanjem hardverskog servera u NetCast DataCentar i VPN okruženje.

Server-in-MPLS

Server-in-MPLS usluga, oslanja se na postojeću mrežnu i serversku infrastrukturu NetCast-a čiji se deo rezerviše i odvaja samo za potrebe određenog korisnika i formira jedinstveni MPLS VPN sistem za njega.

Server-in-MPLS se može profilisati ili kroz Cloud infrastrukturu, kao postavljanje određenog Cloud servera korisnika u MPLS ili kroz Server Housing uslugu, postavljanjem hardverskog servera u NetCast DataCentar i MPLS okruženje.

Storage-as-a-Service

Sa Cloud Storage as a Service uslugom Vaši podaci su sigurno i pouzdano smešteni u NetCast Cloud-u, odnosno u profesionalnom Data Centru koji ima sve neophodne sisteme zaštite i visoke pouzdanosti. Profesionalno rešenje nastalo u skladu sa potrebom naših partnera za veoma brzom platformom za smeštanje podataka uz visoku dostupnost i sigurnost na storage jedinicama najvišeg standarda uz data centar mrežnu infrastrukturu poslednje generacije i poštovanje najviših bezbednosnih standarda koji determinišu današnje poslovanje. Pružamo dve mogućnosti, da koristite ovu uslugu dodatno pored naših cloud VPS ili dedicated servera smeštenih na našoj mrežnoj infrastrukturi, ili kao DR Site povezan sa Vašom postojećom lokacijom na kojoj se nalazi Vaša EMC storage jedinica.

 • Jedinstveno, centralizovano i upravljivo rešenje za zaštitu i skladištenje najosetljivih podataka
 • SATA SSD hybrid
 • Korišćenje usluge kao ultra brze storage lokacije
 • Korišćenje usluge kao DR Site (Disaster Recovery) lokacije povezane sa Vašom lokalnom EMC storage lokacijom
 • Mrežna infrastruktura poslednje generacije, 10G i 40G veze sa Cisco Nexus 9 serijom core swiching opreme
 • Veoma veliki Throughput podataka upstream i downstream
 • HA (High availablity) Platforma EMC Isilon storage cluster
 • Ultra brza komunikacija među blade-ovim unutar cluster-a
 • Fast Scaling opcija koju omogućava EMC Isilon Storage cluster
 • Redudantni internet i strujni linkovi
 • SLA dostupnosti servisa 99.98%
 • Backup po konkretnom korisničkom zahtevu
 • Maksimalna fleksibilnost u pogledu količine alociranog prostora
 • Vaši podaci se nalaze u Srbiji, posedujemo naš Sertifikovan Data Centar u Beogradu

Disaster Recovery

Disaster Recovery-ukoliko kritični segmenti Vašeg poslovanja zavise od IT opreme, veoma je bitno imati plan oporavka u slučaju nepredviđenih havarijskih situacija. Svako IT okruženje je specifično. Naši inženjeri razvijaju, implementiraju i testiraju Disaster recovery plan u skladu sa Vašim potrebama.