Holistički pristup IT zdravlju preduzeća

Svakog dana IT je u preduzećima, nevezano za delatnost, sve bitniji i bitniji za obavljanje njihovog svakodnevnog poslovanja. Mogu da kažem da je neophodan i suštinski bitan jer omogućava stalni tok obavljanja raznovrsnih poslovnih procesa i aktivnosti. U skladu s današnjim poslovnim potrebama neke IT kompanije su razvile poslovni model pružanja IT usluga na daljinu. Dobar primer za profesionalno pružanje IT uslugama mikro, malih i srednjih preduzeća je IT kompanija „NetCast“ koja je zahvaljujući holističkom pristupu IT zdravlju razvila i mesečne pakete za poslovne korisnike koji uključuju sve potrebne IT usluge za nesmetano obavljanje poslovanja.

Šta je polazna osnova holističkog pristupa IT zdravlju?

Kreće od zamisli da se IT sistem preduzeća posmatra kao organizam koji ima svoje osnovne „organe“ sa dobrim ili lošim osobinama u datom trenutku.

IT organizam u svakom preduzeću ima tri vrste važnih „organa“:

  1. Računari i uređaji
  2. Mreža
  3. Sigurnost i bezbednost

Svaki od ključnih elemenata IT sistema u preduzeću ima svoje pokazatelje koje IT korisnička podrška prati u svakom trenutku i reaguje u najkraćem vremenu na sve promene. NetCast, kao IT kompanija koja se bavi pružanjem IT usluga poslovnim korisnicima, koristi svoju jedinstvenu platformu za daljinsku kontrolu, upravljanje i nadgledanje IT sistema bez obzira na veličinu, delatnost i potrebe preduzeća. NetCast monitoring platforma je proaktivna i deluje ex-ante tj. unapred pre nego što se incident dogodi.

Sve u svemu, upravo NetCast upravljačka platforma može da bude „polisa osiguranja“ za IT u preduzećima jer je zasnovana na tri vrste pokazatelja (parametara) IT zdravlja:

  1. parametri zdravlja računara i uređaja,
  2. parametri zdravlja mreže i
  3. parametri zdrave sigurnosti.

Primer izveštaja saznovanog na holističkom pristupu IT zdravlju:

Vlasnici i menadžeri malih i srednjih preduzeća često greše jer smatraju da je IT sistem sporedna stvar u poslovanju i da se rešava sam od sebe. Kako bismo olakšali vlasnicima i ključnim osobama u preduzećima predložio bih da isprobaju naš alat-kalkulator koji smo razvili, sa svega 15 pitanja i ponuđenim odgovorima, kako bi za manje od 1 minuta mogli da procene koji IT servisi su potrebni za njihovo preduzeće i u kojoj količini i da odmah dobiju mesečnu cenu za IT paket sa svim potrebnim IT servisima za svoje preduzeće.

Moja preporuka su paketi B i D.

Ovi IT paketi omogućavaju poslovnim korisnicima da izbegnu skupa ulaganja i kapitalne investicije (CAPEX) i da dobiju profesionalnu IT podršku na mesečnom nivou troškova (OPEX). Na taj način su vlasnici, menadžment i zaposleni potpuno bezbrižni u vezi sa IT sistemom u preduzeću i njegovim održavajem i funckionisanjem i mogu da se posvete svojim osnovnim poslovnim aktivnostima bez nepredviđenih problema, prekida i troškova.

https://netcast.rs/kalkulator/

Najčešće IT greške malih i srednjih preduzeća:

1. nedovoljno znanje menadžmenta i zaposlenih o raznim IT oblastima;
2. precenjena pouzdanost IT opreme u preduzeću;
3. pogrešno postavljen IT sistem u preduzeću;
4. neoprezan pristup proceni ukupnog IT rizika preduzeća i mogućim nepredviđenim troškovima;
5. neprepoznavanje i trenutno otklanjanje banalnih i sitnih problema od strane zaposlenih, što vodi do zavisnosti od IT osobe ili odeljenja i usporava radni proces;
6. oslanjanje na “dečka iz komšiluka“ za IT podršku…

#itjerešen. #NetCast #itpaketi #itzdravlje #DigitalnaSolidarnost 

 

Radovan Subić, marketing

https://www.linkedin.com/in/radovan-subic-5b4b1216/