IT i zdravlje računara u preduzeću

IT je ogledalo preduzeća!

Iskustvo nam govori da većina malih i srednjih preduzeća nema odgovarajući IT sistem i resurse. Međutim, primarno poslovanje poslovnih korisnika ne sme da trpi usled toga što IT sistem nije rešen na odgovarajući način. A pogotovo sada kada svi manje-vaše radimo od kuće.

NetCast IT servisi omogućavaju stvaranje integrisanog sistema, do detalja prilagođenog kompaniji korisnika, stvarajući preduslove za nesmetan poslovni rast i razvoj.

Efikasno i diskretno rešenje za IT zdravlje kućnih kancelarija je naša jedinstvena upravljačka i monitoring NetCast platforma koja omogućava daljinsku kontrolu nad performansama svih računara bez obzira gde se oni nalazili. Naša platforma je proaktivna i preventivna tako što detektuje incident i pre nego što se pojavi a svaki IT problem rešavamo daljinskim putem i to bez uznemiravanja zaposlenih i prekida rada računara. Zasnovana je na našem konceptu „ključnih parametara IT zdravlja preduzeća“.

Da bi se vaše poslovanje nesmetano odvijalo primenite naš novi „holistički pristup IT zdravlju“ u svojoj kućnoj kancelariji kroz dve vrste ključnih IT parametara – računara, uređaja i mreža i zdrave sigurnosti.

Za više informacija o „NetCast Kućnoj kancelariji“ kontaktirajte nas na: sales@netcast.rs.

Našu IT podršku možete da kontaktirate na: support@netcast.rs ili na +381 11 442 64 64 (Opcija 1).

Radno vreme NetCast IT podrške je od 9-17h i 00-24h za premium korisnike.